Onderwijsbureau Scientia

Voor uw onderwijskundige vraagstukken

Clips

Logan LaPlante gives a different look on schooling and how he learns, but mostly on what he finds most important in life.


Logan LaPlante toont een andere kijk op scholing en op hoe hij leert, maar boven alles op wat hij belangrijk vindt in het leven.